I verbër që lexon Kuran


Dëshira për të lexuar Librin e Zoti për të ishte vetëm një ëndërr, kjo pasi Jasmin Maksuti lindi pothuajse i verbër, ndërsa me kalimin e kohës i riu nga Prizreni e humbi tërësisht aftësinë për të parë.