Video

.

.

Bashkësia Islame e Kosovës për nder të festës së Kurban Bajramit prezanton programin festiv për fëmijë:

.

Vlera e natës së Kadrit. Sadekatul fitri dhe Zekati. Përmbledhja e aktiviteteve të Ramazanit

.

Kaptina El Bekare 183-186, El Kader