Kerko

Dr. Sedat Islami

Dr. Sedat Islami

Dr. Sedat Islami

Dr. Sedat Islami

Dr. Sedat Islami

Dr. Sedat Islami

Dr. Sedat Islami

Dr. Sedat Islami

Dr. Sedat Islami

Dr. Sedat Islami

Dr. Sedat Islami

Degë tjetër e besimit është edhe dashuria për Allahun xh.sh. dhe dashuria për hir të Tij. Përzgjedhja e Ibën Hibanit për të qenë kjo në kuadër të veprave të zemrës, flet për rëndësinë që ka kjo dashuri dhe për efektet edukative të saj.

Ashura është një ditë, të cilën Allahu Fuqiplotë e zgjodhi për të shënuar ngjarje të rëndësishme, dhe rrjedhimisht, e veçoi dhe dalloi me vlera dhe urtësi, të cilat nuk mund t’i gjesh në ditë tjera.

Ndodhemi në muajin Rexheb, njërin prej katër muajve të shenjtë. Në Kur’an është folur për këta muaj dhe karakteristikat e tyre. Thotë All-llahu i Madhëruar: