Arabia Saudite ul kuotën e Haxhit për Britaninë e Madhe

Qeveria saudite ka reduktuar numrin e vendeve të haxhit në dispozicion të Mbretërisë së Bashkuar nga 25,000 në 3,600. Kjo do të thotë se muslimanët britanikë tani duhet të presin deri në dhjetë vjet për të bërë haxhin.
Për muslimanët, Haxhi është një detyrim fetar që ndodh një herë në jetë. Të gjithë muslimanët që janë fizikisht dhe financiarisht të aftë për të bërë udhëtimin duhet të bëjnë haxhin. Haxhi është një nga pesë shtyllat e Islamit dhe konsiderohet si një nga ngjarjet më të rëndësishme fetare në botë.
Pse Arabia Saudite e shkurtoi kuotën e Haxhit për Britaninë e Madhe?
Qeveria saudite ka deklaruar se reduktimet e kuotave janë të nevojshme për të përmirësuar sigurinë e haxhinjëve.
Haxhi është një ngjarje masive dhe menaxhimi i sigurisë së miliona njerëzve mund të jetë i vështirë. Qeveria saudite pretendon se shkurtimet do t'i lejojnë ata të fokusohen në përmirësimin e sigurisë së haxhinjëve.
Vendimi ka ngjallur zemërim dhe zhgënjim tek muslimanët britanikë. Ata pretendojnë se shkurtimet do ta bëjnë shumë më të vështirë përmbushjen e detyrimeve të tyre fetare. Shumë muslimanë britanikë kanë pritur prej vitesh për të kryer haxhin dhe shkurtimet e kuotave mund t'i detyrojnë ata të presin edhe më gjatë.
• Haxhi është një pelegrinazh shumë i kushtueshëm. Për shumë muslimanë, kostoja e udhëtimit, akomodimit dhe shpenzimet e tjera mund të jenë tepër të shtrenjta.
• Shkurtimet e kuotave mund të prekin në mënyrë disproporcionale myslimanët e varfër dhe të margjinalizuar. Këto grupe tashmë kanë më shumë gjasa të përballen me vështirësi në kryerjen e detyrimeve të tyre fetare.
• Ulja e kuotave mund të rrisë edhe numrin e operatorëve të paligjshëm të Haxhit. Këta operatorë shpesh paguajnë tarifa të tepruara për shërbimet nën standard.
• Qeveria saudite është përgjegjëse për të siguruar që të gjithë muslimanët të jenë në gjendje të kryejnë Haxhin. Uljet e kuotave janë një hap mbrapa.
Çfarë po bëhet për të adresuar shqetësimet e muslimanëve britanikë?
Grupi Parlamentar Gjithëpartiak për Haxhin dhe Umren po punon për të rritur ndërgjegjësimin për këto çështje dhe për të mbrojtur një zgjidhje që plotëson nevojat e muslimanëve britanikë. Grupi i ka shkruar qeverisë saudite për t’i shprehur shqetësimet e tyre dhe ata po punojnë në rritjen e numrit të vendeve për haxh në dispozicion të Britanisë së Madhe.
Cilat janë implikimet e shkurtimeve të kuotave për myslimanët britanikë?
Reduktimet e kuotave përbëjnë një sfidë të rëndësishme për muslimanët britanikë. Ato e bëjnë dukshëm më të vështirë për muslimanët përmbushjen e detyrimeve të tyre fetare dhe mund të çojnë në rritje të pakënaqësisë dhe zhgënjimit.
Grupi Parlamentar Gjithëpartiak për Haxhin dhe Umren po punon për të gjetur një zgjidhje që plotëson nevojat e muslimanëve britanikë, por e ardhmja e Haxhit nuk dihet.