Kerko

Prof. Asoc. dr. Fahrush Rexhepi

Të nderuar studiues dhe pjesëmarrës të këtij sesioni shkencor,
Te nderuar përfaqësues të Qeverisë së Kosovës,
Të nderuar përfaqësues të BIK-së,
Të nderuar përfaqësues nga Akademia e Shkencave dhe Arteve të Kosovës,
Të nderuar mysafirë, zonja dhe zotërinj!

Dialogu mes popujve dhe shoqërive me diversitete të ndryshme kombëtare, kulturore dhe fetare është në të vërtetë një synim dhe një sfidë për të gjitha kombet dhe shoqëritë e rajonit të Ballkanit, po dhe më gjerë. Trajtimi i temave me përmbajtje të tilla në këtë konferencë orienton dhe kontribuon për avancimin e promovimit dhe kultivimit të vlerave kulturore, paqësore, tolerante dhe të dialogut në shoqëritë shumetnike dhe multikonfesionale në rajonin e Ballkanit.

Gjatë gjithë historisë së zhvillimit të kombit shqiptar, Islami dhe Krishterimi kanë luajtur rol të rëndësishëm në kultivimin e paqes dhe tolerancës ndërfetare brenda popullit shqiptar.

Të akuzosh Bashkësinë Islame të Republikës së Kosovës dhe kreun e saj për ekstremizëm, duke i keqinterpretuar dhe duke i devijuar nëpërmjet shpifjeve e gënjeshtrave deklaratat e tij publike, është e pandërgjegjshme dhe jomorale