Kerko

Resul Rexhepi

Resul Rexhepi

Resul Rexhepi

Resul Rexhepi

Resul Rexhepi

Resul Rexhepi

Resul Rexhepi

Resul Rexhepi

Resul Rexhepi

Resul Rexhepi

Transmetohet nga Ibn Abbasi se Pejgamberi (a. s.), për Mekën, ka thënë: "Nuk ka vend më të bukur se ti, për mua je shumë e dashur! Sikur populli im të mos më kishin dëbuar nga ti, unë kurrë nuk do të kisha jetuar jashtë teje."