Kerko

Mr. Driton Arifi

Mr. Driton Arifi

Mr. Driton Arifi

Mr. Driton Arifi

Mr. Driton Arifi

Mr. Driton Arifi

Mr. Driton Arifi

Mr. Driton Arifi

Në një hulumtim referues rreth domethënies dhe konceptimit të fetvasë si nocion juridik islam, do të vërejmë se kemi të bëjmë me një çështje tejet delikate, tejet të ndjeshme dhe natyrshëm pastaj që marrja me të konsiderohet prej misioneve më të vështira te myslimanët. Me të nuk kishin guximin që të merreshin përpos një kategorie të ngushtë të dijetarëve eminentë.