Besimtarët përmes Bashkësisë Islame të Kosovës fillojnë të kryejnë obligimin e Kurbanit


Besimtarët myslimanë edhe këtë vit kanë filluar me kryerjen e obligimit për therjen e kurbanit.

Ky obligim ka filluar të kryhet nga besimtarët përmes Bashkësisë Islame të Kosovës e cila edhe këtë herë, tashmë siç është bërë traditë, po bënë therjen e organizuar të kurbanëve.

Besimtarët thonë se përmes therjes së kurbanit duke kryer këtë obligim, duan t’i ndihmojnë medresantët dhe familjet nevojtare.