Tema

Dimë se Allahu xh.sh., e ka krijuar zotërinë tonë Muhamedin a.s. me pamjen më të këndshme dhe më të bukur njerëzore

Dr. Enes Kariq - Përshtati: Nexhat Ibrahimi

Prim.dr.med.sc. Ali F. Iljazi

Është e vërtetë se shpesh biem në gjendje depresioni dhe stresi, sidomos në kohën e sotme, kur kemi gjithçka ndërsa s’kemi asgjë.

Si çdo fe tjetër, edhe feja islame ka librin e saj të shenjtë – hyjnor. Ai libër është Kurani – fjalë e Zotit

Dr. Halid Ebu Shadi - Përshtati: Sedat Islami

Përktheu e përshtati: Esat ef.Rexha

Vesvesja është hezitimi dhe luhatja në shpirt për diçka pa mundësi qetësimi dhe vendosmërie. Ndryshe, në shqip përkthehet edhe si: ngurrim, hezitim, dyshim, shqetësim shpirtëror, luhatje, pasiguri, pamundësi për të marrë vendim për diçka, etj.

Isa Tërshani

Dr. Sulejman Osmani

Teknikat financuese që janë në përdorim sot, e kanë bazën në mësimet e Kur’anit dhe të Synetit të Pejgamberit a.s..

Mr. Ekrem Simnica

Dr. Sadat Rrustemi

Këtë na e tregon vetë Profeti (sal-lall-llahu alejhi ve sel-lem) në një thënie të tij, të cilën e transmeton Ubade ibn Samit: “Gjëja e parë që krijoi Zoti ishte penda, të cilën e urdhëroi të shkruajë dhe ajo në ato çaste shkroi gjithçka që do të ekzistojë deri në Ditën e Kiametit.”

Mr. Avdyl Rrahmani