Shoqata Humanitare “Bereqetit”, dega në Gjakovë ndihmon Shoqatën e Shurdhmemecëve


100 pako me produkte ushqimore, dhurata me pajisje sportive për Shoqatën e Shurdhmemecëve dhe punësim për anëtarët e kësaj shoqate, janë disa prej aktiviteteve të fundit të Shoqatës “Bereqeti” dega në Gjakovë.

Ndiqeni kronikën në vazhdim...