Femra në Islam

Mimoza Sinani

Mimoza Sinani

Argjent Xheladini

Profesoresha Arlinda Amiti është femra shqiptare më e shkolluar në Zvicër.

Vajza e adoptuar e Resulullahut

Ishtë njëra ndër pionieret e letërsisë arabe nigeriane.

Hatixhe bint Huejlid (Allahu qoftë i kënaqur me të) ishte një grua prej së cilës mund të mësojmë shumë.

Dr. Fahrush Rexhepi

Amire Prebreza-Sopjani

Dr. Sedat Islami

Sadekatul fitri është një adhurim material i lidhur për muajin e Ramazanit, dhe këtë adhurim e kanë detyrë ta zbatojnë muslimanët që zotërojnë sasinë e nisabit, sipas shkollës juridike Hanefite, si dhe personat që kanë nën kujdestari, të cilët arrijnë Fitër Bajramin. Sadakatul Fitri sipas Hanefitëve është Vaxhib.

Agjërimi në këtë muaj është një zgjedhje e gjithsecilit. Në shumë raste ekziston dilema nëse një kategori e caktuar njerëzish duhet ta ndërpresin ushqimin dhe pijen apo jo.

Fehime Gashi-Jusufi

Bardha Kqiku - Luma

Arsimimi është kushti i parë që gruaja të mund të kuptojë njerëzoren në veten e saj.