Valon ef. Myrta - Angazhimi familjar dhe kolektiv për luftimin e dhunës ndaj femrës


Hatib: Valon ef. Myrta
Tema: "Angazhimi familjar dhe kolektiv për luftimin e dhunës ndaj femrës"
Vendi: "Xhamia e Kusarëve" - Gjakovë


Artikulli i kaluar
Anëtarësia
Artikulli radhës
Pak, por e vazhdueshme