Atdhe ef. Xhiha - Bamirësia


"Na porositë Allahu me bamirësi ndaj prindit, ndaj fqinjëve, ndaj jetimit, ndaj të varfërit, ndaj atij që ka mbetur në rrugë dhe ndaj atyre që kanë nevojë"


&t=1s