Këshilli i Bashkësisë Islame në Gjakovë mbajti sot mbledhjen e rregullt


Këshilli i Bashkësisë Islame në Gjakovë, mbajti sot mbledhjen e rregullt, të cilën e hapi dhe e kryesoi kryetari Dr. Valon ef.Myrta

Ndër pikat e rendit të ditës ishin leximi dhe aprovimi i procesverbalit nga mbledhja e kaluar si dhe shqyrtimi i raportit per muajin e Ramazanit.

Më pastaj, Këshilli shqyrtoi edhe një sërë lëndësh nga kompetencat e tij, me ç’rast edhe mori vendime adekuate.