Departamenti i Gruas përfundon trajnimet e organizuara për avancimin e punës praktike të mualimeve në mësim-besim

Departamenti i Gruas pranë Kryesisë së Bashkësisë Islame të Kosovës përfundon trajnimet e organizuara për avancimin e punës praktike të mualimeve në mësim-besim