Shoqata Bereqeti, dega në Gjakovë, shpërndanë 320 çanta dhe pajisje shkollore.

Me rastin e fillimit të vitit të ri shkollor Shoqata Humanitare “Bereqeti”, dega në Gjakovë, ka shpërndarë 320 çanta, pajisjeve shkollore, veshje sportive e maska për nxënësit e tri shkollave në komunën e Gjakovës


&t=17s