Shkencë

Agjërimi për më pak se tre ditë mund të rigjenerojë gjithë sistemin imunitar, madje edhe tek personat e moshuar, kanë zbuluar shkencëtarët.

Shkencëtarët njoftuan së fundmi se kishin zbuluar ekzistencën e një topi të fortë metali në qendër të Tokës.

Abed Aldaem Kaheel
Përktheu dhe përshtati:
Prim.dr.med.sc. Ali F. Iljazi

Dëshmia e fuqisë dhe përsosmërisë së Allahut

Çdo ditë shkenca zbulon atë që mbështet vërtetësinë e Profetit të mëshirës, paqja e Zotit qoftë mbi të. Në këtë shkrim kemi një zbulim të ri shkencor.

Mendimtarët muslimanë të mesjetës duket se kanë ofruar komente për çdo gjë që ju mund të mendoni, dhe “e qeshura me zë të lartë” nuk është përjashtim. Ja se çfarë kanë thënë disa prej tyre në lidhje me këtë.

Përse Kur'ani ka përshkruar pjesen e përparme të kokës si gënjeshtare dhe mëkatare?

Studimet mjekësore bashkëkohore vërtetojnë se sporti dhe lëvizjet trupore, siç është edhe namazi, janë shumë të dobishme për gra shtatzëna, por i dëmtojnë tepër gratë gjatë ciklit mujor.

Siç e dimë, nafta formohet nga mbetjet e bimëve dhe kafshëve të detit.

Hixhama: ose Anglisht “Cupping Therapy” është një traditë autentike e Profetit Muhammad (paqja qoftë mbi të) e cila është përdorur që nga koha e tij me një sukses të paarritshëm në fushën e kurimit të sëmundjeve të ndryshme.

Shpesh kritikët e Islamit e përqeshin Islamin veçanërisht kur është fjala për një hadith të saktë, i cili gjendet në përmbledhjen e Buhariut, i cili thotë se nëse miza bie në pije, atëherë duhet ta zhysim atë në tërësi, sepse në të gjendet ilaçi, por tani me sa duket, sipas një studimi shkencor, miza ngadhënjeu mbi përqeshjen e tyre.

Hulumtimi shkencor në fushën e mjekësisë, i kryer nga ekspertët amerikanë, shpjegon vërtetësinë dhe mbinatyrshmërinë e ajeteve kur’anore që flasin për iddetin

Të përkujdesesh, nderosh, ndihmosh dhe tua duash të mirën fqinjëve është mënyra më e re e luftimit të sëmundjeve bashkëkohore, në njërën anë, dhe disponimit me shëndet të kënaqshëm, në anën tjetër.

Përkëdheljet e nënës ndikon në normalizimin e rrahjeve të zemrës tek fëmija që e sjell në jetë.

Pastërtia në terminologjinë e Fikhut njihet me nocionin “Et-Tahare”, që në kuptimin gjuhësor do të thotë: pastrim, mënjanim nga ndyrësirat lëndoremateriale që shihen me anë të syrit

Mbi 1400 vjet më parë, ‎Muhamedi, paqja dhe bekimi i Zotit qofshin mbi te, mori një pjesë të vogël të një hurme arabie dhe ia vendosi në gojë një fëmije të porsalindur.

Një studim shkencor ka zbuluar se ciklet e shkurtra të agjërimit mund të jenë po aq efikase sa hemoterapia, dhe kombinimi i këtyre të dyjave e ka ngritur shumë mbijetesën.

Hulumtimet në fushën e psikologjisë kanë vërtetuar rezultatet pozitive të agjërimit në proceset kognitive dhe memorien e njeriut.

Sipas një studimi të shkencëtarëve, agjërimi, apo abstenimi ndaj ushqimit, mund të jetë mbrojtës ndaj sëmundjeve të trurit.

Sikurse dihet, përveç myslimanëve të cilët agjërojnë për të plotësuar një adhurim ndaj Krijuesit Fuqiplotë, këtë e bëjnë edhe jomyslimanët, për arsye të ndryshme.